• Warszawa: +48 797 328 401
  • Kraków: +48 797 328 401

Dane kontaktowe

Investorius Sp. z o. o.
ul Śniadeckich 17
00-654 Warszawa

tel: 797 328 401
email: biuro@investorius.com
facebook.com/investorius

NIP: 7123110758
Regon: 060337448
KRS: 0000293353
Kapitał zakładowy: 120.000 zł (wpłacony w całości)

Nasze oddziały

Warszawa
ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa
tel. 797 328 401

Kraków
ul. Studencka 2/4a
31-116 Kraków
tel: 797 328 401